\

ป้ายสติ๊กเกอร์

 

สติกเกอร์ ภายใน

 

 

สติกเกอร์ภายนอก

 

 

สติกเกอร์ใส